15 (lima belas) Hari-hari Besar Agama Khonghucu Indonesia

Disesuaikan dengan ART Matakin Terbaru/Tahun 2014 psl. 21
(Surat Keputusan Munas Matakin No. 006/MUNAS XVII/MATAKIN/2014)
 • 1 bulan I (Zheng Yue) – Sembahyang Tahun Baru Kongzili/Yinli, Xin Zheng, atau Chun Jie,
 • 4 bulan I (Zheng Yue) – Sembahyang Menyambut Malaikat Dapur Turun (Ying Zao Jun Xia Jiang)
 • 8/9 bulan I (Zheng Yue) – Sembahyang Besar kepada Tuhan YME (Jing Tian Gong)
 • 15 bulan I (Zheng Yue) – Sembahyang Syukur Shang Yuan Jie/Yuan Xiao Jie, atau Cap Go Me
 • 18 bulan II (Er Yue) – Sembahyang Hari Wafat Nabi Kongzi (Zhi Sheng Ji Chen)
 • 4 atau 5 April – Sembahyang Hari Sadranan (Qing Ming Jie)
 • 5 bulan V (Wu Yue) – Sembahyang Duan Yang Jie/Duan Wu Jie, atau Bai Chuan
 • 15 bulan VII (Qi Yue) – Sembahyang Arwah Leluhur (Zhong Yuan Jie)
 • 29 bulan VII – (Qi Yue) – Sembahyang Arwah Umum (Jing He Ping/Jing Hao Peng)
 • 15 bulan VIII (Ba Yue) – Sembahyang Syukur kepada Tuhan YME dan kepada Malaikat Bumi (Fu De Zheng Shen) pada saat pertengahan Musim Gugur (Zhong Qiu Jie)
 • 27 bulan VIII (Ba Yue) – Sembahyang Hari Lahir Nabi Kongzi (Zhi Sheng Dan)
 • 15 bulan X (Shi Yue)- Sembahyang Syukur Akhir Panen kepada Tuhan YME dan kepada Malaikat Bumi (Fu De Zheng Shen) pada awal Musim Dingin (Xia Yuan Jie)
 • 21 atau 22 Desember – Sembahyang Hari Genta Rohani dan Wafatnya Mengzi (Dong Zhi Jie)
 • 24 bulan XII (Shi Er Yue) – Sembahyang Hari Persaudaraan; Mengantar Malaikat Dapur Naik (Song Zao Jun Shang Tian, atau Er Si Sheng An)
 • 29 atau 30 bulan XII (Shi Er Yue) – Sembahyang Tutup Tahun (Chu Xi).
Please follow and like us:
0
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *